2 proc. parama

2

 

Dideli darbai prasideda nuo mažų skaičių… 

 

 

Gerbiami tėveliai, seneliai, globėjai ir kiti mokyklos rėmėjai,

pagal priimtą Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis savo pajamų mokesčio dalį (iki 2%) gali pervesti mokyklai. Taip būtų prisidedama prie vaikų ugdymo sąlygų gerinimo. Gautos lėšos būtų panaudojamos patalpų remontui, kompiuterinei įrangai, muzikos instrumentams, sporto inventoriui, neformaliajam mokinių ugdymui organizuoti ir kt. Maloniai kviečiame ir šiais metais, iki gegužės 1 dienos, skirti 2 % sumokėto pajamų mokesčio Vilniaus Verkių mokyklai – daugiafunkciam centrui. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad  nagrinės tik tuos prašymus dėl 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo, kuriuos pats gyventojas pateiks naudodamasis Elektroninio deklaravimo sistema, pats atneš arba atsiųs į Mokesčių inspekciją. Centralizuotai pateiktų prašymų iš mokyklos Mokesčių inspekcija nepriima. Todėl prašome Jus naudotis anksčiau minėtais būdais, iš kurių geriausias – Elektroninio deklaravimo sistema.

Jūsų parama yra didžiulė pagalba mokyklai.

verkių

Nuo šiol Verkių mokykla – daugiafunkcis centras ir Facebook!