Dėl priėmimo 2017 – 2018 m.m.

Kaip pateikti prašymus mokytis mūsų mokykloje?

 

 

Data

Veiksmai

Iki rugpjūčio 31 d.

Centras priima prašymus mokytis 1-10 kl. lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.

https://svietimas.vilnius.lt/

Birželio 8 – 9 d.

Centras prašymų registracijos sistemoje pažymės kviečiamus mokytis vaikus.

Birželio 10 – 15 d.

Tėvai (globėjai) sistemoje turi patvirtinti mokyklos pasirinkimą.