Ugdymo aplinka

Ugdymo aplinkos ir mokinio sąveikos santykis labai svarbus, tenkinant prigimtinius, kultūrinius, socialinius ir pažintinius poreikius. Mokykloje sukurta  saugi, informatyvi, funkcionali, dalykiška ir estetiška aplinka, skatinanti, žadinanti, aktyvinanti mokinių norą kūrybiškai mokytis. Kabinetuose ir klasėse gausu standartizuotų ir originalių, pačių mokytojų gamintų metodinių priemonių visoms kompetencijoms, kūrybiškumui  ugdyti ir plėtoti, negalėms kompensuoti.

Mokyklos aplinka suskirstyta į klases, kabinetus, specializuotas ugdymo vietas ir yra skirta  grupinei ir individualiai veiklai, padedančiai mokytojams realizuoti ugdymo turinį ir pasiekti keliamus tikslus. Ugdymo aplinkoje  išskirtinis dėmesys muzikai.

Floristikos kabinetas – tai aplinka, kurioje mokiniai mokomi naudoti natūralias, gamtines ir kitas įvairias medžiagas. Kurdami menines kompozicijas gali įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, tyrinėti ir eksperimentuoti.

Relaksacijos kabinetas – tai išskirtinė mūsų įstaigos vieta, tarsi ramybės ir palaimos sala, kurioje skambant muzikai vyksta pasakiški dalykai.

Racionaliai išnaudojamos siuvimo klasės. Eksponuojami organizuojamų ugdytinių parodėlių kūrybiniai darbeliai, sienas puošia moksleivių darbai, gausybė stendų, kuriuose atsispindi profesinė ugdomoji veikla.

Mokiniai savo judėjimo, fizinių negalių poreikių tenkinti ir taisyklingos laikysenos  problemų spręsti  mielai užsuka į gydomosios gimnastikos kabinetą bei sporto salę.

Lietuvių kalbos kabinete mažieji yra kviečiami žaisti mokomuosius žaidimus ir nejučia mokytis lietuvių kalbos. Vyresniesiems sudarytos visos sąlygos  išreikšti ir surasti save kūryboje.

Įrengti net du dailės kabinetai, kur daugiau galimybių rinktis vietą  ir atsiriboti nuo kitų, kai  norisi pabūti tyloje ir piešti… piešti… piešti…

Motorikos ugdymas padeda vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, vystytis, todėl rankdarbių kabinete gausu priemonių, padedančių darbelių kūrimui.

 

Darbas padeda moksleiviams ugdyti socialinius įgūdžius, todėl darbiniai gebėjimai ugdomi ir lavinami staliaus darbų kabinete.