Laimingo kelio

Kai į žemę atkeliauja gegužės mėnesio pabaiga,  kai kurių  laukia svarbus įvykis – išleistuvės, žyminčios perėjimą iš vieno svarbaus gyvenimo etapo į kitą. 

Šiais metais mūsų mokykloje išleistuves šventė ketvirtokai, dešimtokai ir profesinės grupės moksleiviai.

Pradinukai  atsisveikino su  vaikyste, mažaisiais pradinių klasių draugais, mylima mokytoja, mokytojos padėjėja, auklėtojomis.  Rudenį jie žengs į paauglystę ir  sėsis į vyresniųjų, dar neįprastą mokyklos suolą.

Dešimtokai mokykloje užaugo, subrendo, įgijo žinių, įgūdžių, bet gerai pagalvoję nutarė mokslus tęsti profesinėje grupėje. Jie pasižadėjo nuo rugsėjo darbuotis iš peties.

Profesinės grupės moksleiviai žengė  dar vieną svarbų žingsnį suaugusio žmogaus gyvenime, įgijo profesinę kvalifikaciją. „Sudie“ mokyklos suolui, mokytojams, pažymių knygelėms, grupiokams, mokyklos koridoriams.  Laukia savarankiškas žingsnis į visiškai naują pasaulį, kuriame pasitiks  nauji žmonės,  nauji išbandymai.

Šventę organizavo klasių ir grupės vadovai. Drauge linksminosi moksleivių tėvai, artimieji, globėjai, svečiai ir mokyklos bendruomenės nariai.

Per gyvenimą su daina

Vilniaus Verkių specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro mokiniai 2013m. gegužės 22d. dalyvavo populiariosios dainos konkurse „Vilniaus pavasario balsai“, kurį organizavo Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo kultūros, mokymo ir informacijos centras. Partneriai : Lietuvos žydų bendruomenė, Vilniaus „Lyra“, leidykla „Tyto alba

Renginyje buvo siekiama puoselėti šiuolaikinį dainavimo meną, vaikų ir jaunimo saviraišką, kūrybiškumą, meninę iniciatyvą,  bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių tautų.

Mūsų pasirodymo rezultatai:

Solistas  Germanas Chlebopaševas (12 metų) – II laipsnio lauretas B gr., solistas Azeras Kachramanovas (14 metų) – III laipsnio laureatas B gr., solistė Jurgita Varanavičiūtė (20 metų) –III laipsnio laureate C gr.

Mokinių ugdytoja – muzikos mokytoja ekspertė Mira Jakubovskaja

 

Matematikos konkursas „Saulėgrąžos akademija 2013“

Gegužės 15 dieną  mokykloje –  įvyko specialiųjų poreikių mokinių matematikos konkursas „Saulėgrąžos akademija“. Į konkursą atvyko 26 gabiausi matematikai mokiniai iš Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos, A. Puškino vidurinės mokyklos, Jono Pauliaus II progimnazijos bei Verkių specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro drauge su savo mokytojais: Rūta Bagdonavičiene, Birute Džiautiene, Žana Ramanauskiene, Kristina Grodz, Zoja Odnopol, Zina Driukiene, direktorės pavaduotoja Ala Kaupiene.

Svečius pasveikino  Verkių specialiosios mokyklos direktorė Danutė Šukelienė.

Prasidėjus konkursui mokiniai buvo paskirstyti į grupes ir sprendė praktines matematikos  užduotis.

Šventės pabaigoje visi dalyviai apdovanoti padėkomis, konkurso rėmėjos UAB „Vilniaus Energija“ dovanomis.

Pavasario talka III

Gegužės 14d. mokyklos bendruomenė dalyvavo Vilniaus savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus organizuotoje tradicinėje pavasario talkoje.  Mokiniai ir darbuotojai kuopė, švarino Verkių regioninio parko mišką, rinko šiukšles iš pievų, takų, kiemų.

Tikime, kad švaresnė gamta suteiks žmonėms daugiau džiaugsmo, malonumo ir paskatins kiekvieną susilaikyti, norint išmesti nereikalingus daiktus tiesiog miškelyje, parke, pakelėje  ir visada prisiminti, kad gamta yra visų mūsų namai.

Mes viena šeima

Gegužės 15d. pasaulis švenčia Tarptautinę  šeimos dieną, nes visos žemės žmonėms reikia šeimos artumo, meilės, bendrumo, bendradarbiavimo ir patirties.

Galvodami, kad mokykla yra antrieji namai, o mokyklos bendruomenė – antroji šeima, gegužės 9d. organizavome  šeimos dieną mokykloje. Susirinko mokiniai, jų tėvai ir globėjai, darbuotojai.

Tautinių šokių ansamblis „Sietuva“ šventės dalyviams padovanojo turtingą programą,  suorganizavo šokių pamokėlę.

Neatsiliko ir mokinių tėveliai, šeimos stiprybę  patikrinę išgyventuose sunkumuose,  tapo tvirti kaip uolos. Tai 55 gražios mamos, 19 „kietų“ tėčių ir 102 vaikai. Tvirti kaip uolos  šventėje jie kartu dainavo, kūrė sakinius iš žodžių apie meilę, namus, tėvus, laimę, pasitikėjimą, taiką, supratimą, sutarimą, dėliojo savo svajonių namų dėliones, dalyvavo vyrų ir moterų situacijų žaidimuose.

Šventės pabaigoje šeimos kalnelyje sodinome gėles, žaidėme lauke prie laužo, vaišinomės skanėstais.

Pavasarinė talka II

Gegužės 7 dieną (antradienį) nuo ryto mokykloje vyko aplinkos tvarkymo talka. Moksleiviai kartu su mokytojais, kitais darbuotojais grėbė pernykščius lapus, žolę, sukasė gėlynų, daržo žemę.

Nuo 14 val. į pagalbą mums atskubėjo mūsų draugai-Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos devyni kariūnai vadovaujami I kuopos vado, vyr. ltn. Jurgio Norvaišos.

Labai greitai jie sunešė mūsų sugrėbtas šiukšles, sutvarkė pernykščių medžių lapų kompostavimo vietą.

Smagiai kartu padirbėję, pavaišinome kariūnus arbata bei palinkėjome jiems gero kelio.

 

01 05 10
13 15 17

 

Su meile ir dideliu džiaugsmu

Gegužės 7 dieną Vilniaus Verkių specialiosios mokyklos –daugiafunkcinio centro 5s klasės mokiniai  Germanas Chlebopaševas, David Isajev, Ana Neverovič, Ilja Rasčepkin, Erik Racevič, R. Venskel koncertavo Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ VŠĮ „Vilties akimirkoje“ su koncertine programa „Kilkit, balti balandžiai“. Kartu vyko ir 1-4 klasės mokinių palaikymo komanda, kurios vienas narys Dominykas Krasovskis taip pat pradėjo dainininko karjerą.

VŠĮ „ Vilties akimirkos“ bendruomenė labai šiltai sutiko mūsų dainininkus ir jų atliekamus muzikinius kūrinius. Daug nuoširdžių šypsenų, plojimų, džiaugsmingo bendravimo. Po koncerto vaikai buvo vaišinami saldumynais, įvyko susipažinimo diskoteka.

Dainininkų ugdytojams mokytojams Mirai Jakubovskajai, Zojai Odnopol , mokytojos padėjėjai Leonardai Pavliukovič ir administracijai įteikta padėka.

Tikimės, kad abipusis noras bendrauti dažniau , bus įgyvendintas.

 

DSC01070 DSC01073 DSC01077
DSC01088 DSC01090 DSC01111

 

Kvietimas

MIELIEJI,

„Kiekvienas žmogus atskirai gali būti didvyris, pasiaukojantis, mylintis, kenčiantis, atleidžiantis, o šeima yra viskas iš karto“

                                                                                                                                                                           J. Steikūnas

Maloniai visu kviečiame gegužės 9d. 18 val. į koncertą skirtą Šeimos dienai paminėti.

Kvietimas

Pavasario talka

Balandžio 18 d.  mokyklos kieme rinkosi maži ir dideli talkininkai su darbo įrankiais bei gera nuotaika. Dangus mums padėjo: švietė saulė, nelijo. Vaikai ir suaugusieji dirbo ranka rankom, padėdami vieni kitiems. Nugrėbstėme nemažą teritoriją, surinkome nukritusias šakas, tvarkėme gėlynus ir augalus. Mūsų kiemas dabar   tvarkingas ir švarus, galėsime vykdyti kitus savo gamtosauginius sumanymus, džiugindami kaimynystės bendruomenę tvarka, gebėjimu prižiūrėti aplinką, kurioje gyvename, būti pavyzdžiu kitiems ir skatinti aplinkinius prisijungti prie gamtos tvarkymo darbų. Tai nėra sudėtinga ir sunku. Kviečiame visus pasekti mūsų pavyzdžiu.

PICT0006 PICT0012 PICT0014
PICT0025 PICT0034 PICT0037