Svečiai iš Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos

Kalėdos- tai stebuklų metas, kai žvaigždės pildo troškimus ir per baltą sidabrinį taką su sauja meilės ir vilties kasmet pas mus sugrįžta ištikimi draugai  Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos moksleiviai, lydimi savo mokytojų.

Jie kasmet dovanoja mums pačią didžiausią dovaną – bendravimą , dainas, šokius. Tada pasimiršta vargai, širdis sušildo džiaugsmas ir gyventi darosi lengviau ir šilčiau.

Santaros mokyklos moksleiviai Advento laikotarpiu  aukojo pinigėlius, kuriuos taip pat padovanojo mūsų mokyklos vaikams.

Mes dėkingi savo draugams iš Santaros vidurinės mokyklos ir linkime ramių, kūrybingų, laimingų artėjančių švenčių.

Kalėdinė šventė mokykloje

Gruodžio 20 d. mokykloje lankėsi Kalėdų senelis, sutiktas su vaikų dainomis, šokiais ir vaidinimu „Spragtukas“. Iš tolimos šalies per aukštus kalnus atėjęs pabeldė lazda į duris. Viduj esantys klausė: „Kas čia?“ Senis atsakė: „Aš – Kalėdų senis, atėjau iš ano krašto, kur miltų kalnai, medaus upės, alaus ežerai, saldainiais lyja, sausainiais sninga, nešu dovanų pilną maišą, laimę, derlių ir kitokį gerą. Prašau dureles atidaryti ir į aną kraštą nevaryti“.

Paskui jis  sveikino, linkėjo, dainavo, juokavo su vaikais, šoko su jais ir dalino dovanas.

Su vaikais linksminosi jų tėveliai , globėjai, mokytojai ir drauge kurdė artėjančių švenčių  svarbiausią Dovaną – bendravimą, artimo meilę, gerą nuotaiką.

Kelionė į VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centrą

Gruodžio 7 dieną, grupė mokyklos mokytojų, auklėtojų vyko į edukacinę kelionę po Trakų kraštą.

Svarbiausias tikslas buvo apsilankyti VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre ir susipažinti su ten vykdoma veikla, apžiūrėti mokymo ir lavinimo priemones, patalpas, pabendrauti su įstaigos darbuotojais, lankytojais.

Įstaigos direktorius Juozas Norinkevičius ir  darbuotojai mus pasitiko svetingai: pačių spaustomis obuolių sultimis, keptais sausainiais, advento vainike uždegta žvakute.

Toliau skaityti „Kelionė į VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centrą“

Moksleivių keramikos darbų paroda LR Seime

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija.

Lapkričio 28d. LR Seime pradėti eksponuoti Vilniaus Verkių  ir „Vilties“ specialiųjų mokyklų-daugiafunkcinių centrų, „Atgajos“ specialiosios mokyklos, Vilniaus „Aido“ specialiojo ugdymo centro, Vilniaus dienos centrų „Šviesa“ ir „Markučiai“, VŠĮ mokymo centro auklėtinių darbai . Parodos globėjos – seimo narė Larisa Dmitrijeva ir buvusi seimo narė Agnė Zuokienė.

Toliau skaityti „Moksleivių keramikos darbų paroda LR Seime“

Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „TAUTINIAI AKCENTAI MUZIKOJE“

Lapkričio 24d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko tarptautinis jaunųjų talentų konkursas. Mūsų mokyklos 5 klasės moksleivis German Chlebopašev 11m., vadovaujamas muzikos mokytojos Miros Jakubovskajos, atliko dainą „Nors esu dar mažas“  ir E1 kategorijoje laimėjo trečią vietą.

MES JUO LABAI DIDŽIUOJAMĖS IR LINKIME NAUJŲ PASIEKIMŲ.

„Verkių dainelė“

Muzikos mokytoja Mira Jakubovskaja vėl suorganizavo muzikos konkursą „Verkių dainelė“. Šiais metais konkurse dalyvavo ir naujų vaikų, ne tik gebančių , bet ir labai norinčių dainuoti.

 

„Nelabai moku skaityti –
stringa mano kalba,
nedailiai rašau,
bet  noriu
patikti Jums.
Neskubėkit,
negaliu paskui Jus suspėti,
pailsėkit..
Paklausykit –
tuomet išgirsit nuostabiausią garsą,
tuomet pažinsit meilų
žvilgsnio skonį,
ir nubrauksit  ašarą,
savo džiaugsmo ašarą.“

( eilėraščio autorius nežinomas)

 

Vaikai – solistai ir duetai – buvo vertinami už intonaciją, laikyseną scenoje,  muzikalumą, artistiškumą.

Laimėjo visi, nes dainuojantis žmogus negali būti blogas.

Dėkojame „Verkių dainelei“ kad visi tapome truputį geresni.

Tolerancijos diena

Lapkričio 16-oji –Tarptautinė Tolerancijos diena. UNESCO šią dieną paskelbė 1995m.

2012m. Tarptautinės  tolerancijos dienos simbolis- SKĖTIS.

Mokyklos bendruomė jau penktus metus aktyviai dalyvauja šioje prasmingoje ir labai reikalingoje pilietinėje iniciatyvoje Tikslas- atkreipti bendruomenės dėmesį į toleranciją kitiems, kitokiems, kitataučiams. Po skėčiu, kaip ir gyvenime, kartais  susitinka skirtingi žmonės, kurie gali vienas kitam nepatikti, tarp jų gali nebūti bendrų dalykų, simpatijų, bet jie turi gerbti vienas kitą, nes visi gyvena po vienu dideliu skėčiu- Žemės padange.

Toliau skaityti „Tolerancijos diena“

Parama

Korporacija  FOHOW Vakarų Europos Skyrius visų partnerių dalyvaujančių „Atstovybių verslo treninge 2012“ vardu įteikė Vilniaus Verkių specialiajai mokyklai- daugiafunkciniam centrui surinktą mokymo metu Labdaros fondo auką  8400 lt.

Esame dėkingi aukotojams ir linkime jų versle didelės sėkmės, būti nuoširdžiais ir laimingais žmonėmis.

Talino planetariumas

Lapkričio 8d. į mokyklą buvo atkeliavęs Talino planetariumas. Mažieji, patogiai įsitaisę ant gultų , lydimi dviejų nykštukų Stebukladario ir Žiniuko įdomių pasakojimų,  sužinojo apie Saulės sistemą, pamatė tolimąsias žvaigždes, pabuvojo  žvaigždynuose, kitose planetose.

Toliau skaityti „Talino planetariumas“

Folkloro popietė

Pastaraisiais metais pastebimas folkloro atgimimas. Ypatingas dėmesys skiriamas liaudies dainoms ir šokiams, kurie naujai interpretuojami. Natūralu, jog šiandien folkloras gyvuoja kitokiomis formomis ir  keičiasi kartu su laikmečiu. Tačiau esminiai dalykai išlieka tie patys – per šimtmečius  protėvių  sukaupta  išmintis ir kultūra turi būti išsaugota, perduota   jaunoms kartoms.

Spalio 17d. mokykloje vyko Lietuvių liaudies folkloro popietė „Graži mūsų šeimynėlė“, kurioje koncertavo  Vilniaus m. Vaikų ir jaunimo pensiono auklėtiniai. Džiaugiamės galėję išvysti scenoje gražų reginį, susipažinti, pabendrauti.