Nauja pažintis

Lietuvos kinologų draugijos mokymų centras vykdo švietimo programą "Duok leteną". Pirma pakopa (Duok leteną-1) skirta ikimokyklinio ugdymo amžiaus grupėms. Balandžio 15d. draugijos narės atvyko į mokyklą su šunimis, mokė vaikus kaip teisingai elgtis su nepažįstamu gyvūnu, kad jis būtų mielas ir saugus draugas, o taip pat  nekeltų pavojaus jų sveikatai. Visi auklėtiniai buvo sužavėti šia nauja draugyste.

Naujas vaizdas Naujas vaizdas1 Naujas vaizdas2
Naujas vaizdas222 2 Naujas vaizdas22222

 

Prašome paramos

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato nuolatinio Lietuvos gyventojui teisę nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.  Mokykla turi teisę gauti tokią paramą. 2012m. metais 2 procentų parama sudarė 2800Lt. Ši suma dar nėra panaudota, siekiant sukauti didesnę sumą, reikalingą specialiųjų poreikių moksleivių reikmėms. Maloniai prašome prisidėti. Jūsų parama mums labai reikalinga. Dėkui.

 

 

Mūsų kaimynai – sparnuotieji naujakuriai

Mokykla yra prie Vilniaus Verkių regioninio parko, todėl ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas darnaus vystymosi integruojamajai gamtamoksliniai programai, padedančiai mūsų moksleiviams suvokti paprasčiausius ekosistemos ryšius ir žmogaus veiklos įtaką jiems.

Visą žiemą mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojo R. Zakarkos gamino inkilus, su kitais mokytojais kalbėjosi apie asmenines galimybes artimiausioje aplinkoje padaryti gerų darbų gamtai.

Atėjo pavasaris ir Žemės diena. Mokyklos sodo alėjoje buvo iškelti inkilai, sugrįžtantiems paukščiams,  sutvarkyta ir iššvarinta mokyklos aplinka. Ilgai laukti nereikėjo. Visuose inkiluose jau švilpauja varnėnai, giedodami  meilės giesmeles savo mylimosioms ir mums, nuoširdžiai dėkodami už naujus namus ir galimybę įkurdinti savo šeimas.

Tikimės, kad sparnuotiesiems naujakuriams čia bus jauku ir patogu, o jų šeimos bus gausios ir linksmos, todėl visiems  gyventi bus geriau ir smagiau.

 

PICT0042 PICT0050 PICT0051

 

VĖL DAINUOJAM

Kovo 21d. mokykloje  vyko Vilniaus populiariosios muzikos festivalis Retro- dainų ir šokio šventė. Vieniems Retro stiliaus muzika reiškia jaunystę, kitiems – pasenusią muziką ir nebemadingus drabužius…
Festivalyje dalyvavo gausus būrys dalyvių iš Vilniaus lietuvių namų  mokytoja Judita Taučaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokytoja Tamara Blažienė, Vilniaus Juozo Tallat- Kelpšos konservatorijos mokytoja Giedrė Rimšaitė, Vilniaus V. Kačialovo gimnazijos mokytoja Borodenkova, Nacionalinio tautinių mažumų ir išeivijos centro solistai, o taip pat Vilniaus Verkių specialiosios mokyklos- daugiafunkcinio centro solistai ir šokėjai, vadovaujami mokytojos D.Kaulakienės ir mokytojos M. Jakubovskajos.
Buvo visko: jaudulio, suklydimų, bet visų svarbiausią buvo gera nuotaika, bendravimas, bendras darbas siekiant vieno tikslo- gerai dainuoti ir šokti, gerbti žiūrovus, mokytis būti atlaidiems kitų klaidoms.

Pražydo Velykos

Pavasario žemėj bekraštėj-

Viltis prisikelti,

Save šioj žemėj atrasti.

                      R. Klusas

 

 

Mielieji, Šventų Velykų proga linkime Jums pavasario šilumos, meilės, naujų jėgų prasmingiems darbams. Tegul Kristaus prisikėlimo malonė paliečia visų širdis, aplanko ligonius ir vienišus, kenčiančius našlaičius, dovanoja viltį paklydusiems ir išvykusiems.

Džiugios  šventinės nuotaikos prie Velykų stalo, suartinančio tėvus ir vaikus, gimines ir artimuosius.

Linksmų Jums švenčių!

                                                                                                                                                                                                                                                Mokyklos bendruomenė

 

LIKO 100 DIENŲ

Kovo 22d. mokykloje vyko profesinės grupės III – ojo kurso Šimtadienis, kurį vedė grupės vadovė Daiva Talutytė. Moksleiviai laikė bandomuosius specialybės egzaminus ir visi sėkmingai  susidorojo su gėlininkystės, medžio darbų, rankdarbių, siuvimo  egzaminų užduotimis, sumaniai praktikoje pritaikydami įgytas žinias.

Vertinimo komisija, vadovaujama direktorės D. Šukelienės, įvertino moksleivių pasiekimus, palinkėjo sėkmės baigiamuosiuose egzaminuose ir  įteikė Šimtadienio pusdiplomius.

Profesinės  grupės auklėtiniai perskaitė savo pasižadėjimą, kuriuo prisiekė likusias dienas mokykloje praleisti  pavyzdingai.

Klasės vadovė grupei padovanojo 99 dienų kalendorių ir palinkėjo kiekvieną dieną sutikti ir palydėti išmintingai.

Šventės pabaigoje  organizatoriai ir mokytojai pasivaišino Šimtadienio tortu.

 

Mokyklos bendruomenė linki Jums gyventi geriausiai, kaip galite, galvoti geriausiai, kaip galite, ir daryti geriausiai, ką šiandien galite, kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus netrukus įsilies į amžinybę. Didelės Jums asmeninės sėkmės.

PICT0207     PICT0152 PICT0159
PICT0173 PICT0178 PICT0182

 

DĖL SEMINARO

Gerbiami seminaro dalyviai,
kovo 20d. seminaras "Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo planavimas" neįvyks dėl dėstytojos ligos.
SEMINARAS  BUS ORGANIZUOJAMAS  BALANDŽIO 10D. 13.00.

ATVIRŲ DURŲ DIENA

Norėdami būti atviri, bendraujantys ir bendradarbiaujantys  sprendžiant įvairias  ugdymo problemas, besidžiaugiant vaikų pasiekimais Vilniaus Verkių specialioji mokykla- daugiafunkcinis centras  kovo 20- 21 dienomis organizuoja  atvirų durų dieną tėvams, vaikų globėjams, mokytojams, norintiems susipažinti su specialiųjų poreikių moksleivių ugdymo galimybėmis.

Kovo 20d. mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais organizuojamas seminaras “Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo planavimas“ 

Kovo 21d. mokykloje gali lankytis visi, kuriems įdomios ir aktualios mūsų problemos ir laimėjimai.

Manome, jog tai gera proga  pabendrauti , pasidžiaugti pasiekimais, aptarti susikaupusias problemas, rasti atsakymus į  rūpimus klausimus. Atvirų durų dienos dalyviai galės geriau suvokti kasdieninį mokyklos gyvenimą, pažinti, suprasti ir įvertinti sunkų mokytojo darbą, bendradarbiavimo su mokiniais stilių, mokymo metodiką, ir įvairias ugdymo galimybes , geriau pažinti savo vaikus, o kartu pagalvoti  apie  pareigas ir atsakomybę mokyklai ir vaikams. Mokytojai, išklausę  pageidavimus, galės  patobulinti savo darbą.

Tikimės,  jog atvirų durų dienos tradicija mokykloje   suteikia galimybę geranoriškai  siekti bendro tikslo – ruošti  vaikus  gyvenimui.

Mokyklos bendruomenė bus  dėkinga  visiems atvykusiems ir džiaugsis tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu.

 

Atvirų durų programą galite rasti čia

RAŠAU LIETUVAI

Kovo 11– oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiai dienai paminėti kovo 8 d. 8.30 val. mokykloje surengėme netradicinę pamoką „Rašau  Lietuvai“.

Kiekvienos klasės mokiniai, vadovaujami klasės vadovų, ruošėsi šventei, aiškindamiesi įvairių tautų  žmonių posakių prasmę apie tautą, kalbą, žemę, tėvynę, darbą,  laisvę … Pasirinkę  patį gražiausią ir suvokiamą žodį,  mokėsi jį kūrybiškai ir su meile užrašyti bei pristatyti.

Geografijos mokytojas Olegas pagamino  Lietuvos  maketą  ir padėjo nusipiešti kiekvienos klasės mokiniams  Lietuvos žemę, kurioje  prasmingai, įspūdingai ir gražiai dalyviai užrašė ir pristatė  pasirinktus žodžius.

Darbus vertino komisija, vadovaujama mokyklos direktorės Danutės Šukelienės. Patys naujoviškiausi ir kūrybiškiausi darbai bus išsiųsti „Versmės“ leidyklai ir pasklis po visą pasaulį.

Mokytoja Jolita ir jos draugė Ieva atliko lietuvių liaudies šokius „Kepurinė“ ir „Malūnėlis“, mokė norinčius išmokti šokti.  Džiugia nuotaika mokyklos bendruomenė šlovino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Renginį vedė  mokytoja Vida.

 

PICT0018 PICT0024 PICT0029
PICT0043 PICT0045 PICT0048

     

Kilkit, balti balandžiai

Kovo  1d. mokykloje įvyko 5s klasės mokinio Germano solinis koncertas, kuriam mielai talkino klasės draugai. Į koncertą atvyko daug svečių, kurie buvo maloniai nustebinti specialiųjų poreikių vaiko galimybėmis. Germanas labai nori būti scenoje ir dainuoti. Jam  patinka žmonės, publika, jis moka džiaugtis ir teikti džiaugsmą kitiems. Jo mokytoja specialioji pedagogė metodininkė Zoja Odnopol tiki, kad jos mokinys – LAIMINGAS.

 

Renginio programą galite rasti čia

PICT0020   PICT0017 PICT0018
PICT0025   PICT0040 PICT0031