Paslaugos

Bendrabutis, maitinimas, pavėžėjimas į švietimo įstaigą

Specialiųjų poreikių moksleiviai, neturintys galimybės kiekvieną dieną atvykti į specialiąją mokyklą, turi teisę nemokamai gyventi mokyklos bendrabutyje.
Ugdytiniai maitinami keturis kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir vakarienė. Maitinimo tvarką rasite čia: Maitinimo tvarka

Kviečiame susipažinti su valgiaraščiu. 1 savaitė  2 savaitė 3 savaitė  4 savaitė

Negalintiems atvykti į mokyklos įstaigą dėl didelių sutrikimų nemokamą atvežimą ir išvežimą į namus organizuoja švietimo įstaigos steigėjas.

 

 

Logopedė Zina Driukienė

Darbo laikas:

Savaitės diena

Konsultavimas

Logopedinės pratybos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Antradienis

 

8.20 – 12.30

13.00 – 16.20

 

12.30 – 13.00

Trečiadienis

 

8.30 – 11.30

11.30 – 15.30

 

Ketvirtadienis

 

8.20 – 12.30

13.00 – 16.20

 

12.30 – 13.00

Penktadienis

8.00 – 9.00

9.00 – 13.30

 

13.30 – 14.45

 


• Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• Sudaro individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
• Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacinius sutrikimus;
• Konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių t tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese;
• Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcijai.

Psichologė Daiva Talutytė

Darbo laikas:

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

 

7.00 13.00

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

15.00 – 18.00

 

Antradienis

15.00 – 16.00 

7.30 – 13.30 

 

 

Trečiadienis

 

8.00 – 12.00

12.00 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 13.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

13.30 – 17.30

Penktadienis

7.30 – 13.00

 

15.30 – 17.30

• Konsultuoja moksleivius, turinčius elgesio, bendravimo ir emocinių problemų;
• Konsultuoja pedagogus dėl vaikų elgesio, ugdymo, bendravimo problemų;
• Konsultuoja vaikų, turinčių ugdymo, elgesio, bendravimo problemų , tėvus ar teisėtus vaiko atstovus;
• Atlieka moksleivių psichologinį tyrimą ir įvertinimą;
• Teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (teisėtiems vaiko atstovams), pedagogams ir įstaigos vadovams;
• Organizuoja psichologinį švietimą psichologinių problemų klausimais pedagogams ir tėvams.

 

Socialinė pedagogė Greta Sinkevičienė

Kontaktai: Tel. nr. 867119804

Darbo laikas:

Savaitės diena

Mokinių, tėvų                 ( globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje

Nekontaktinės valandos

 

Pirmadieniais

 

 

7.00 – 11.00

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

 

11.30 – 14.30

 

Antradieniais

 

 

7.00 – 11.00

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

 

11.30 –15.00

 

 

Trečiadieniais

 

 

7.00 – 11.00

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

 

11.30 –15.00

 

 

Ketvirtadieniais

7.00 – 11.00

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

11.30 –14.30

 

Penktadieniais

 

 

7.00 – 11.00

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

 

11.30 – 14.30

 

Socialinės pedagogės pareigybės aprašą galite rasti čia:

 

Soc. pedagogo pareigybės aprašas

 

• Vertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
• Planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą vaikui;
• Informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją;
• Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus;
• Organizuoja ugdytinių pavėžėjimą.