Mokykloje vykdomi projektai

1. VP1-2.3-ŠMM-05-K Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams.

Mokykloje vykdomas projektas "PER KŪRYBĄ Į ŽINIAS".

Projekto tikslas – didinti švietimo paslaugų prieinamumą teikiant papildomą kvalifikuotą švietimo pagalbą specialiųjų poreikių asmenims. Projekto metu bus teikiamos specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugos bei neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugos. Projekte dalyvauja 58 specialiųjų poreikių vaikai. Dauguma mokinių turi kompleksinius sutrikimus ir jiems reikalinga papildoma individuali mokytojo pagalba mokantis, sprendžiant užduotis, įsisavinant medžiagą ir pan.

Projekto uždavinys – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.

Papildoma pagalba, darydama poveikį asmens poreikiams, gali sustiprinti mokinio galias ir sudaryti sąlygas veiksmingai nagrinėti bendrąjį ugdymo turinį jo nepakeičiant. Todėl vienas iš projekto tikslų – gerinti formaliojo ugdymo kokybę bei prieinamumą. Kita projekto veikla – neformaliojo ugdymo proceso gerinimas. Žinotina, jog neformaliojo ugdymo tikslas yra formuoti asmenybę, pilnavertį visuomenės narį. Toks ugdymas padeda spręsti vaikų socialinės integracijos problemas, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, orientuotis dinamiškoje visuomenėje, spręsti iškilusias problemas, valdyti emocijas ir kt.

Projekto trukmė 16 mėnesių.

 

 

 

2. PROJEKTAS „ EUROPE – MY COUNTRY“ ( EUROPA- MANO ŠALIS)

Projektas finansuotas iš mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Gauta dotacijos suma yra 21000 eurų.

Projekto partneriai: UK, Slovenija, Čekija, Vokietija, Lietuva, Belgija, Ispanija, Lenkija.

Projekto tikslas: plėtoti bendradarbiavimą su kitų Europos šalių tautomis, dalintis  gerąja patirtimi, idėjomis, mokytis vieniems iš kitų, ugdyti bendravimo įgūdžius , gerai praleisti kartu laiką ir įveikti iššūkius.

Projekto veiklos sritys- sportas, DT, menas, It ir mokslas.

Projekto simbolis – „keliaujantis“ talismanas.

Projekto kalba – anglų.

Projekto eigoje bus sukurtas Europos kalbų žodynas, sezoniniai daugiakalbiai atvirukai, nacionalinė receptų knyga, sezoniniai naujienų laikraščiai, filmukai, fotografijos.  Informacija bus siunčiama partneriams.

Bendrausime socialiniame tinkle – e- twining, email. Projekto vadovė socialinė pedagogė Greta Sinkevičienė.

 

3. Antrus metus man tenka laimė gilinti savo profesines žinias užsienyje. Spalio 21 -28 dienomis pagal Mokymosi visą gyvenimą programą buvau išvykusi į kvalifikacijos kėlimo kursus Kipre ,,Socialinis ir emocinis mokymas: patyrimas – mokymo jėga", kuriuos organizavo švietimo ir tyrimų SINTESIS centras. Kursai vyko anglų kalba. Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Į Limasolį  susirinko 25 asmenys iš įvairių  ES šalių, todėl kursų metu ne tik tobulinau savo profesines kompetencijas,  mokiausi  naujų socialinių įgūdžių mokymo metodų,  bet ir susipažinau su kitų šalių švietimo įstaigų specialistais,  jų darbo metodais,  praplėčiau žinias apie įvairias projektų dalyvių grupes,  tarpkultūrinius skirtumus.

Džiaugiuosi kursų metu  įgytomis žiniomis ir neabejoju, kad jas būtinai taikysiu savo profesineje veikloje.

                                                                                                                                                                                                                                                          Psichologė Daiva Talutytė