Strateginis planas

Vilniaus Verkių  mokyklos – daugiafunkcio centro strateginio plano paskirtis –  sutelkti mokyklos  bendruomenės pastangas gerinant  sąlygas  mokiniams lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Kviečiame susipažinti su planu čia: Strateginis planas 2015-2018