Ugdymo planas

Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja individualizuotų ikimokyklinio, priešmokyklinio pradinio, pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo bei profesinio rengimo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų ir mokinių švietimo programų įgyvendinimą, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais. 

Su planu galite susipažinti čia: Ugdymo planas