Neformalusis ugdymas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius , bei  padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais,  sistemingai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti mokiniui papildomas dalykines kompetencijas, siekiant ugdyti asmenybę, sugebančią kūrybingai spręsti laisvalaikio užimtumo problemas. Tai veikla, kuria siekiama padėti mūsų vaikams pasirengti socialiniai adaptacijai bei integracijai į visuomenę.