Spec. ikimokyklinis ugdymas

Vilniaus Verkių specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio ugdymo centro ikimokyklinio, priešmokyklinio specialiojo ugdymo skyriuje ugdomi 3-6 metų amžiaus vaikai, turintys  didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Skyriaus ugdytiniai auga socialiai palankioje aplinkoje.

Ugdymo centre dirba kompetetingi ikimokyklinio, priešmokyklinio specialiojo ugdymo pedagogai, kurie skiria dėmesį kiekvienam vaikui, nuolat ieško naujų ugdymo formų ir metodų. Atsižvelgiant į specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ypatingumą, įstaigoje dirba ir savo paslaugas teikia logopedas, psichologas, kineziterapeutas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Pedagogai dalinasi gerąja praktinio darbo patirtimi su miesto, Respublikos specialiojo ugdymo įstaigų pedagogais, rengia programas, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo projektuose, konferencijose.

Mokykloje  įrengta puiki sporto salė, kur susikaupusią energiją puikiai padeda išnaudoti vaikų ūgiui ir galioms pritaikytas sporto inventorius. Ypatingas dėmesys mūsų mažiesiems ugdytiniams skirimas pamokėlių metu, kur profesionaliai lavinami ir ugdomi jų prigimtiniai meniniai gebėjimai muzikai, dailei, kūrybiniams darbeliams įgyvendinti, skatinama vaikų saviraiška.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio specialiojo ugdymo skyrius įsikūręs vaizdingame Vilniaus kampelyje, kurį supa Neries vingis, Šv. Kalvarijų kelias ir nuostabus pušynas, todėl yra puikios sąlygos vaikų  rekreaciniam ugdymui, grūdinimui, pasivaikščiojimams gryname ore. Išskirtine dvasine ramybe, tyla ir kultūriniu paveldu išsiskiriantis Kalvarijų Šventasis Kelias, tai savotiška meditacijos vieta, leidžianti mūsų ugdytiniams pajusti ramybę, pasigrožėti gražia aplinka. Vaikai lankosi relaksacijos kabinete, kuri yra išskirtinė mūsų įstaigos vieta, tarsi “ramybės ir palaimos sala”, kur JIE ne tik patiria daug teigiamų emocijų, bet skambant raminančiai muzikai pailsi, atsipalaiduoja. Mokykloje  įrengta puiki sporto salė, kur susikaupusią energiją puikiai padeda išnaudoti vaikų ūgiui ir galioms pritaikytas sporto inventorius.

Ugdymo įstaigą lanko vaikai iš Vilniaus miesto ir rajono, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Tėvai (globėjai) pageidauja, kad būtų tenkinami individualūs šių vaikų sveikatos stiprinimo, saugumo, emociniai, socialiniai, saviraiškos poreikiai ir kad jie pasirengtų mokyklai.

Ugdymas orientuotas į specialiųjų poreikių vaiko individualių poreikių tenkinimą, plėtojimą ir nuoseklų vaiko gebėjimų atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ugdymą(si). Vaiko ugdymas grindžiamas įvairių kūrybinių gebėjimų lavinimo įvairove, sudarant sąlygas plėtoti pagrindines ugdymo kompetencijas. Ugdymo paskirtis – siekti, kad kiekvienas vaikas būtų ugdomas pagal savo gebėjimus ir galimybes.